Faktury elektroniczne EBPP

Szacowanie ryzyka

Oszczędzanie

Ryzyko wpisane jest w każdy rodzaj inwestowania. Jego poziom zależy jednak od wybranego przez nas instrumentu oszczędzania. Rynek finansowy oferuje wiele różnych form inwestowania, które odpowiadają naszym naturalnym predyspozycjom do podejmowania określonego poziomu ryzyka.

Osoba ceniąca sobie przede wszystkim bezpieczeństwo raczej nie powinna wykraczać poza inwestowanie środków na lokacie bankowej czy w obligacje rządowe. Bardziej zdecydowani inwestorzy powinni skorzystać z oferty funduszy inwestycyjnych, które oferują różne kombinacje instrumentów finansowych dostępnych na rynku.

Posiadający żyłkę ryzykanta powinni dobrze zastanowić się przed podjęciem decyzji o ryzykownej inwestycji i z pewnością nie angażować w nią 100% posiadanego kapitału.

Dodatkowo poziom ryzyka uzależniony jest od poziomu oczekiwanego dochodu z inwestycji. Im większe ryzyko podejmuje inwestor, tym większego dochodu się spodziewa. Inwestorzy wykazujący awersję do ryzyka (o małej skłonności do podejmowania ryzyka) wybierają inwestycje o niskim poziomie ryzyka a zarazem niskim spodziewanym dochodzie. Natomiast ci, którzy wola inwestycje bardziej ryzykowne, oczekują w zamian wyższych dochodów.

Warto pamiętać, że stopień ryzyka powiązany jest nie tylko z konkretnym instrumentem finansowym i poziomem spodziewanych dochodów, ale również z okresem, w jakim chcemy oszczędzać. Dla przykładu doświadczenie pokazuje, że inwestycje w fundusze, w długim okresie okazują się równie pewne jak lokata, przy czym możliwy zysk jest znacznie wyższy. Ponadto tym, co może wpłynąć na naszą zdolność do ryzyka jest wiedza na temat rynku finansowego oraz doświadczenie. Dlatego nasze angażowanie się w kolejne instrumenty inwestowania powinno być poparte zdobywaną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem. Z tego względu zaczynajmy od małych lecz regularnych inwestycji. Dopiero w chwili, gdy poznamy tajniki rynku kapitałowego, możemy dokonywać bardziej złożonych operacji finansowych.

Należy przy tym pamiętać, że ryzyko w szczególny sposób wpisane jest w działalność inwestycyjną i nawet powierzając nasze oszczędności wyspecjalizowanej instytucji powinniśmy zawsze interesować się tym, jak kształtuje się poziom naszych pieniędzy, ponieważ oddziałuje na nie wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych.