Faktury elektroniczne EBPP

Oszczędzanie na lokacie

Oszczędzanie

Jedną z najbardziej popularnych form oszczędzania jest lokata bankowa. Wynika to z kilku względów. Po pierwsze

lokata bankowa jest bezpieczna i ma określoną, z góry wiadomą stopę zwrotu, czyli zysk.

Po drugie lokaty znajdują się w ofertach niemal wszystkich banków, co czyni je łatwo dostępnymi a przez to popularnymi sposobami pomnażania pieniędzy.

Lokaty bankowe różnią się od siebie wieloma parametrami, z których najważniejsze to: oprocentowanie, kapitalizacja, sposób naliczania odsetek a także konsekwencje zerwania przed zaplanowanym terminem zapadalności. Lokaty o tym samym oprocentowaniu nie zawsze muszą dawać identyczną kwotę odsetek. Dlatego przy wyborze lokaty warto zwrócić uwagę na kilka elementów.

Podstawowym parametrem jest okres lokowania pieniędzy. Należy liczyć się z tym, że lokując oszczędności na krótki okres (np. na 3 miesiące) wypracowany zysk będzie zwykle niższy niż w przypadku lokat długoterminowych. Lokata długoterminowa wiąże się jednak z koniecznością zamrożenia naszych oszczędności nawet na kilka lat.

Kolejnym parametrem, na który należy zwrócić uwagę jest oprocentowanie. Instytucje finansowe oferują lokaty o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie stałe w przeciwieństwie do oprocentowania zmiennego oznacza, że z góry znamy kwotę odsetek i w trakcie trwania umowy jest ona niezmienna bez względu na wahania poziomu stóp procentowych i sytuacji rynkowej. Niektóre banki oferują także lokaty z oprocentowaniem progresywnym, tzn. narastającym z każdym kolejnym okresem (np. miesiącem). Często zdarza się jednak, że banki, aby przyciągnąć klientów podają w reklamach oprocentowanie, jakie naliczane będzie na ostatnim etapie trwania takiej lokaty. Wiele ofert zawiera także różne oprocentowanie w zależności od wysokości ulokowanej kwoty – im więcej pieniędzy wpłacamy na lokatę, tym wyższe otrzymujemy oprocentowanie. Taka forma naliczania odsetek jest korzystna, o ile po przekroczeniu progu, który gwarantuje najwyższy poziom odsetek, bank będzie naliczał je od całości ulokowanej kwoty nie zaś od nadwyżki ponad próg, natomiast pozostała część poniżej progu oprocentowana będzie niżej.

Ponadto istotnym czynnikiem jest kapitalizacja, czyli częstotliwość naliczania odsetek. Im częstsza jest kapitalizacja, tym lepiej, ponieważ odsetki powiększą kapitał, który będzie pracował na kolejne zyski. Z reguły odsetki dopisywane są na koniec okresu zapadalności lub w cyklach miesięcznych. Spotkać można również lokaty z kapitalizacją kwartalną. Coraz więcej banków oferuje jednak lokaty z codzienną kapitalizacją odsetek. Taka forma naliczania odsetek chroni wypracowany zysk przed podatkiem od zysków kapitałowych, czyli tzw. Podatku Belki.

Ważną kwestią przy wyborze lokaty są także konsekwencje jej zerwania przed upływem terminu zapadalności. Rozwiązanie lokaty wiąże się najczęściej z utratą odsetek, bądź wypłaceniem ich części. Aby zatem uchronić się przed utratą wypracowanych zysków, planując założenie lokaty, warto zgromadzić taką nadwyżkę finansową, z której nie będziemy musieli skorzystać nawet w nagłym wypadku.

Poszukując odpowiedniej lokaty warto poza bankiem, w którym aktualnie mamy założone konto osobiste przejrzeć również oferty małych banków. Często zdarza się bowiem, że poprzez wysokie oprocentowanie lokat zachęcają one klientów do deponowania u nich pieniędzy. W ten sposób zapewniają sobie bowiem przypływ kapitału, konieczny z kolei do udzielania kredytów.