Faktury elektroniczne EBPP

Okres oszczędzania, stopa zwrotu i środki własne

Oszczędzanie

Trzema najważniejszymi parametrami związanymi z oszczędnościami są: okres, w jakim chcemy odkładać środki, stopa zwrotu oraz wysokość środków, jakie chcemy zaangażować. Mają one de facto wpływ na to, z jakich instrumentów inwestowania możemy skorzystać.

Po pierwsze jeśli planujemy wydatek w perspektywie roku, powinniśmy raczej zdecydować się na lokowanie środków w bezpieczne instrumenty

takie jak lokata czy obligacje, chociaż należy przy tym pamiętać, że zerwanie lokaty czy sprzedaż obligacji może wiązać się z kosztami. Warto więc rozejrzeć się za ofertą rachunku oszczędnościowego lub lokaty, którą można zerwać bez dodatkowych kosztów czy utraty odsetek.

Planując dłuższy okres oszczędzania możemy skorzystać z szerszego wachlarza bardziej ryzykownych instrumentów, które w założonej przez nas perspektywie przyniosą wyższe zyski.

Drugim elementem jest stopa zwrotu, czyli zysk z naszych inwestycji, który jest pewny jedynie w przypadku lokaty czy inwestycji w obligacje. Wybierając lokatę musimy jednak zawsze sprawdzić jakiego okresu dotyczy oprocentowanie i jak często jest kapitalizowane, czyli dodawane do naszej kwoty bazowej. Ma to wpływ na ostateczną wielkość zysku. Inwestycje np. w akcje czy fundusze akcyjne, waluty, instrumenty pochodne a nawet środki trwałe, w tym nieruchomości czy złoto, są natomiast obarczone brakiem pewności co do zysku. Ich wycena może zmieniać się w czasie i zależy od wielu innych czynników, w tym danych gospodarczych.

Ostatnim czynnikiem, jaki bierzemy pod uwagę planując oszczędzanie, jest poziom środków, jaki chcemy zaangażować lub regularnie odkładać. Zdarza się często, że banki wymagają minimalnego poziomu środków na lokacie a wyższe kwoty mają wyższe oprocentowanie. Podobnie w przypadku funduszy inwestycyjnych wymagane są minimalne kwoty comiesięcznego zasilania funduszu. Decyzja o tym, ile możemy przeznaczyć na oszczędzanie, powinna być poparta realnym planem naszych dochodów i wydatków w odpowiedniej perspektywie czasowej po to, aby oszczędności nie stały się przyczyną dziury w naszym budżecie domowym.