Faktury elektroniczne EBPP

Jakie koszty związane są moimi inwestycjami – podatki, opłaty, prowizje – i jak wpływają na moje przyszłe zyski?

Oszczędzanie

Zysk z inwestycji kapitałowych traktowany jest w Polsce jak dochód i w związku z tym podlega opodatkowaniu.

Każdy z nas oszczędzając pieniądze na lokacie, w funduszu czy otrzymując dywidendę z akcji, po osiągnięciu zysku musi zapłacić 19% podatku.

Wiele banków znalazło jednak sposób na uniknięcie tego podatku, oferując swoim klientom lokaty z kapitalizacją dzienną. Jeżeli bowiem należne odsetki są mniejsze od 2,5 zł to ze względu na stosowanie zasady zaokrąglania do pełnych złotówek (w tym przypadku w dół) podatek liczony jest od 2 zł i wynosi mniej niż 50 groszy więc zgodnie z prawem nie jest pobierany. Należy jednak pamiętać o tym, by inwestowaną kwotą zmieścić się w limicie osiąganych odsetek.

Oprócz podatku od zysków kapitałowych inwestorzy, którzy chcą inwestować w fundusze inwestycyjne muszą liczyć się z dwoma rodzajami opłat – prowizją oraz opłatą za zarządzanie. Prowizja pobierana jest z góry i stanowi do kilku procent wartości lokowanego kapitału. Opłata za zarządzanie pobierana jest zwykle raz do roku. W przypadku inwestycji długoterminowych zarówno koszty opłat jak i prowizji są jednak praktycznie niezauważalne.

W przypadku lokaty potencjalnym kosztem jest utrata odsetek w momencie zerwania lokaty przed terminem jej wygaśnięcia. Ponadto, aby skorzystać z oferty depozytowej, klient często musi założyć w danym banku rachunek osobisty, co wiąże się z kosztem rzędu kilku złotych miesięcznie.