Faktury elektroniczne EBPP

Od czego zależą wyniki giełdowe?

Moje Finanse

Giełda jest bardzo często określana mianem barometru stanu gospodarki. Co więcej, barometr ten bardzo często wyprzedza zmiany w tzw. gospodarce realnej – jest w pewnym sensie drogowskazem tego, w jakim kierunku może rozwijać się w najbliższym czasie gospodarka.

Możemy wyróżnić kilka czynników, które mają wpływ na to, jak kształtuje się poziom indeksów giełdowych.

Pierwszym z nich jest sytuacja gospodarcza nie tylko kraju, w którym działa giełda, ale również największych gospodarek świata. Globalizacja rynków finansowych oznacza z jednej strony większe możliwości i zyski, z drugiej w wyniku sieci wzajemnych powiązań już nie tylko pomiędzy gospodarkami, ale również pomiędzy instrumentami finansowymi notowanymi w różnych miejscach na świecie, bessa w jednym miejscu skutkuje zaburzeniami na innych rynkach finansowych.

Pochodną sytuacji gospodarczej są z jednej strony wyniki finansowe spółek a z drugiej nastroje inwestorów, które często odbiegają od rzeczywistej sytuacji i przypominają trochę efekt domina (skoro, ktoś sprzedaje, to może i ja sprzedam, żeby nie tracić). Paradoksalnie takie zachowanie nie tylko nie ratuje naszych zysków, ale ma wpływ na ich obniżenie.

Giełda to miejsce obrotu akcjami spółek. Im więcej chętnych na ich zakup tym bardziej zyskują one na wartości. Dlatego bardzo ważny jest poziom świadomości ekonomicznej gospodarstw domowych. Im więcej inwestują one na giełdzie bezpośrednio czy też poprzez fundusze inwestycyjne tym większy popyt na akcje, przez co rośnie ich cena.

Fundamentalne znaczenie dla wartości poziomów indeksów giełdowych mają oczywiście wyniki finansowe spółek.

Im lepiej są zarządzane i osiągają zyski, tym więcej osób zainteresowanych jest kupnem ich akcji choćby po to, aby mieć udział w zyskach w postaci dywidendy.

Analizując dane historyczne i uwzględniając okresowe wahania, w tym spadki, dochodzimy do wniosku, że w perspektywie kilkudziesięciu lat zysk z inwestycji na giełdzie jest znacznie większy aniżeli np. w obligacje czy na lokacie bankowej. Długi okres dyskontuje bowiem ryzyko krótkoterminowych zmian poziomu indeksów giełdowych, przez co inwestycja w akcje na giełdzie jest dobrym rozwiązaniem na oszczędzanie np. na dodatkową emeryturę.