Faktury elektroniczne EBPP

Jak decyzje NBP wpływają na moją sytuację finansową?

Moje Finanse

Co miesiąc Rada Polityki Pieniężnej ustala stopy procentowe Banku Centralnego, które wyznaczają koszt pieniądza w na rynku. W zależności od kierunku zmian decyzje NBP mają wpływ na naszą sytuację finansową.

W przypadku podniesienia stóp procentowych prawdopodobnie w niedługim czasie wzrośnie oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym WIBOR a tym samym oprocentowanie naszych kredytów oraz pożyczek w złotych. Ma to przede wszystkim znaczenie dla osób spłacających kredyty hipoteczne, których oprocentowanie jest bezpośrednio uzależnione od poziomu WIBOR, do którego bank dolicza marżę.

Jeśli jednak spłacasz kredyt hipoteczny w walucie obcej wzrost stóp może przełożyć się na umocnienie złotego, a przez to na trochę niższą ratę kredytu walutowego.

Z drugiej strony wyższe stopy procentowe powinny przełożyć się na oprocentowanie lokat, jednak jak pokazuje doświadczenie w przypadku wzrostu poziomu stóp NBP banki szybciej podwyższają koszt kredytu aniżeli oprocentowanie lokat.

Niższe stopy procentowe banku centralnego to tańszy pieniądz na rynku międzybankowym a tym samym niższe oprocentowanie kredytów i lokat.

Niestety obniżka stóp procentowych nie zawsze oznacza natychmiastowe obniżenie kosztu kredytu – zależy to od tego, jak często nasz bank "aktualizuje" WIBOR np. raz na kwartał, przy czym istnieje spore prawdopodobieństwo, że banki obniżą oprocentowanie rachunków i lokat.

Niższe stopy procentowe mogą mieć również wpływ na deprecjację waluty krajowej, co w efekcie odzwierciedlone jest w poziomie kursu walutowego.

Poza bezpośrednimi skutkami zmian stóp procentowych, powinniśmy brać pod uwagę komunikaty banku centralnego w zakresie planowanych działań w przyszłości. Pozwoli nam to oszacować czy np. będzie nas stać na spłatę kredytu albo czy opłaca się zainwestować na lokacie w banku czy raczej w funduszu inwestycyjnym lub na giełdzie.

Szczególnie w okresie kryzysu należy śledzić komunikaty banku centralnego na temat rynku walutowego. Tak zwane interwencje słowne lub ich brak mogą wpłynąć na kurs waluty, a przez to na ratę spłacanego przez nas kredytu hipotecznego np. we franku szwajcarskim.