Faktury elektroniczne EBPP

Ile oszczędzać a ile przeznaczać na konsumpcję?

Moje Finanse

Planując swoje finanse warto z góry określić poziom wydatków oraz stopę oszczędności w stosunku do całego dochodu. Na pewno istotne jest to, żeby niezależnie od wysokości dochodu regularnie odkładać jakąś konkretnie zaplanowaną kwotę.

Stopa oszczędności jest odzwierciedleniem poziomu naszych dochodów oraz wydatków, jednak

nawet przy minimalnych dochodach stopa oszczędności nie powinna nigdy spadać poniżej poziomu 10%.

Docelowy poziom naszych wydatków nie powinien przekraczać 60 procent dochodu, a tym samym 40 procent powinno być odkładane jako oszczędności. Wspomniane 60 procent przeznaczamy na codzienną konsumpcje – są to wydatki typu czynsz, opłaty za media, raty kredytów, artykuły żywnościowe, odzież, paliwo, ubezpieczenie, podatki. Pozostałe 40% dzieli się natomiast na cztery równe części, z czego:

  • 10% przeznaczamy na przyszłą emeryturę, np. w postaci składki na indywidualne konto emerytalne (IKE, tzw. trzeci filar).
  • 10% stanowią oszczędności długoterminowe, czyli środki, które można bez obaw na dłuższy czas zamrozić w akcjach, lokatach czy funduszach.
  • 10% to fundusz awaryjny – pieniądze na niespodziewane wydatki, nie wchodzące w zakres wydatków z grupy 60%.
  • 10% to pieniądze na większe wydatki związane np. z Twoimi zainteresowaniami.

Zachowanie opisanych powyżej proporcji wymaga nieco wysiłku i silnej woli dlatego wskazane jest stopniowe dochodzenie do osiągnięcia wzorcowego podziału dochodów. Początkowo stosunek oszczędności do wydatków może być mniejszy (np. 25/75), co daje możliwość przyzwyczajania się do życia bez środków, które od tego momentu są naszymi oszczędnościami. Istotne jest jednak sukcesywne podnoszenie wskaźnika, aby w efekcie dojść do modelowej proporcji 60/40. Naturalnie proporcja to powinna być zachowana w średnim oraz długim okresie, co gwarantuje nam utrzymywanie odpowiedniego poziomu nadwyżek finansowych, które umożliwiają pomnażanie środków poprzez ich inwestowanie.