Faktury elektroniczne EBPP

Czy stan światowej gospodarki ma dla mnie znaczenie?

Moje Finanse

W świecie finansów funkcjonuje powiedzenie, że jak USA mają katar to resztę świata dopada grypa. Świat finansów jest najbardziej zglobalizowanym rynkiem na Ziemi i funkcjonuje jak system naczyń połączonych, dlatego

oprócz śledzenia najważniejszych krajowych parametrów ekonomicznych warto przynajmniej raz w tygodniu przeanalizować tendencje w gospodarce światowej.

Szczególnie dotyczy to osób, które posiadają w swoim portfelu np. kredyty lub oszczędności w walutach obcych, ponieważ decyzje podejmowane np. przez banki centralne krajów, w walucie w której rozliczają swoje transakcje mają bezpośredni wpływ na ich sytuację finansową. I tak osoba spłacająca kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim powinna śledzić decyzje w sprawie stóp procentowych Banku Centralnego Szwajcarii.

Jednak nie tylko ci, którzy są bezpośrednio zaangażowani w instrumenty oparte na walutach obcych, powinni z uwagą przyglądać się sytuacji ekonomicznej największych gospodarek świata. Sytuacja gospodarcza naszych partnerów handlowych może mieć wpływ na poziom eksportu a przez to na wzrost gospodarczy. Wahania kursów walut wpływają na ceny dóbr importowanych. Ponadto sytuacja gospodarcza finansowych potęg ma wpływ na wyniki naszej giełdy, ponieważ im więcej środków do dyspozycji mają międzynarodowe instytucje finansowe tym więcej mogą zainwestować na rynkach zagranicznych.