Faktury elektroniczne EBPP

W jakiej walucie zaciągnąć kredyt?

Kredyty

Wybierając kredyt hipoteczny musimy podjąć decyzję co do jego wysokości, okresu spłaty oraz przede wszystkim powinniśmy przemyśleć kwestię wyboru waluty.

Kredyty dewizowe w praktyce oferowane są w jednej z trzech walut: krajowego złotego, franka szwajcarskiego oraz euro. W celu jak najlepszego dopasowania waluty do naszych możliwości i potrzeb, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie czy preferujemy stabilność czy też chcemy być zależni od wahań kursu walutowego i wynikającym z tego konsekwencji.

Kredyt w złotówkach gwarantuje stałość rat, a także umożliwia oszacowane zadłużenia oraz wysokości płatności w dowolnym momencie trwania umowy kredytowej. W tym przypadku jesteśmy zależni tylko od stawki WIBOR, której wahania nie są aż tak duże.

Decydując się na kredyt w walucie obcej musimy pamiętać, że wysokość naszej raty jest bezpośrednio związana z kursem walutowym

– umocnienie złotówki oznacza dla nas mniejsze raty, natomiast osłabienie - większe. Dodatkowo musimy pamiętać o tzw. spreadzie walutowym, czyli różnicy pomiędzy kursem kupna a sprzedaży dewizy, który bardzo często ma znaczący wpływ na wielkość raty.

Niewątpliwą korzyścią kredytów walutowych jest ich mniejsze oprocentowanie. Przyczyną tego jest niższy poziom rynkowych stóp procentowanych, w oparciu o który liczona jest nasza rata. Z kolei w przypadku kredytów złotówkowych, zostanie nam naliczona niższa marża.

Jeżeli zdecydowaliśmy się na kredyt walutowy, należy dokładnie zapoznać się z całą umową kredytową, w której to opisane są m.in. informacje dotyczące możliwości przewalutowania kredytu. Warto zwrócić uwagę, czy gwarantują one swobodną zmianą waluty w ciągu całego okresu spłaty oraz czy ewentualne koszty są wysokie (nie powinny przekraczać 2,5% kwoty przewalutowanej).

Wielu specjalistów zdecydowanie poleca zaciąganie kredytów w walucie, w której się zarabia. Chociaż stopa procentowa może być wyższa to jej ewentualne zmiany są łagodniejsze i łatwiejsze do przewidzenia, co daje dłużnikowi możliwość lepszego zabezpieczenia się na wypadek konieczności płacenia wyższych rat.

Z drugiej strony część ekspertów jest zdania, że długi okres kredytu w obu przypadkach dyskontuje zarówno zmiany krajowych stóp procentowych oraz wahania kursu walutowego przez co globalny koszt kredytu w tak długim okresie będzie porównywalny.