Faktury elektroniczne EBPP

Jakie są pełne koszty kredytu hipotecznego?

Kredyty

Pierwszym i najważniejszym elementem jest oczywiście oprocentowanie. Bierze się tutaj pod uwagę stawkę WIBOR dla kredytów w złotych lub LIBOR dla franka szwajcarskiego. Jest to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym odpowiednio w Warszawie i Londynie. Warto tutaj zwrócić uwagę na okres wyżej wymienionych stawek, tzn. czy bank stosuje np. WIBOR 3M (3-miesięczny) czy WIBOR 6M (6 miesięczny), który jest nieznacznie wyższy.

Drugi aspekt mający wpływ na koszt kredytu hipotecznego to marża banku, która jest dodawana do oprocentowania rynkowego. Należy podkreślić, iż

marżę możemy indywidualnie negocjować z bankiem, ponieważ bardzo często jest ona zależna od kwoty kredytu, wysokości wkładu własnego oraz jego proporcji do wartości nieruchomości (przedmiotu zabezpieczenia).

Kolejnym ważnym kosztem kredytu mieszkaniowego jest prowizja- jednorazowa opłata pobierana przez bank za udzielenie kredytu w momencie podpisania umowy. Jej wielkość waha się w granicach kilku procent (0,5% - 10%). Może zdarzyć się sytuacja, że bank rezygnuje z pobierania prowizji początkowej. Najczęściej wtedy dolicza ją do wysokości kredytu, co przekłada się bezpośrednio na większą ratę. Prowizja podobnie do marży może być negocjowana.

Należy również pamiętać, iż początkowy okres kredytowania związany jest z kolejnym kosztem tj. składką na tzw. ubezpieczenie pomostowe, które obowiązuje do momentu prawomocnego ustanowienia hipoteki. Część banków rezygnuje z takiej polisy, jednak przekłada się to na podwyższone oprocentowanie. Jeżeli nabyliśmy ubezpieczenie na pewien okres czasu, np. 5 miesięcy, a hipoteka została ustanowiona wcześniej, możemy żądać zwrotu części składki.

Wśród kosztów kredytu może również znaleźć się ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych (np. pożar) oraz ubezpieczenie na życie, które bardzo często musimy wykupić.

Podpisując umowę kredytową koniecznie trzeba zwrócić uwagę na poniższe zapisy oraz związane z nimi ewentualne koszty:

  • aneksy do umowy,
  • przewalutowanie kredytu,
  • przedterminowa spłata zadłużenia.