Faktury elektroniczne EBPP

Jakie są całkowite koszty pożyczki?

Kredyty

To co widzimy w reklamach pożyczek np. oprocentowanie 8% w skali roku to jedynie koszt wyjściowy zadłużenia się.

Kiedy jednak udamy się do po pożyczkę okazuje się, że warunkiem otrzymania pieniędzy jest zapłacenie:

  • prowizji za udzielenie pożyczki,
  • ubezpieczenia pożyczki np. na wypadek utraty źródła dochodów.

Dodatkowo możemy spotkać się jeszcze z innymi dodatkowymi kosztami:

  • opłatą przygotowawczą – za przygotowanie wniosku o pożyczkę,
  • wymaganiem ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń pożyczki,
  • opłatą za administrowanie saldem zadłużenia.

Decydując się na pożyczkę należy zatem wziąć pod uwagę:

  • rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która uwzględnia wszystkie koszty pożyczki – w tym prowizję i ubezpieczenie;
  • czy możemy spłacić pożyczkę wcześniej – czy nie wiążą się z tym jakieś dodatkowe koszty;
  • jedynie pożyczki o takim samym okresie spłaty;
  • czy występuje identyczny sposób spłaty tj. raty równe czy raty malejące,
  • czy pożyczkę musimy spłacać od razu np. od końca miesiąca, w którym wzięliśmy pożyczkę.

Dopiero sumując wszystkie dodatkowe koszty i oprocentowanie otrzymamy odpowiedź jakie są rzeczywiste koszty pożyczki.

Pamiętajmy, że bank ma obowiązek poinformować nas o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania pożyczki.

Ponadto pamiętajmy, że zgodnie z tak zwaną "Ustawą antylichwiarską" maksymalne oprocentowanie pożyczki czy kredytu nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej NBP. Aktualną wysokość stopy znajdziemy na stronie głównej Narodowego Banku Polskiego.