Faktury elektroniczne EBPP

Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego?

Kredyty

Chcąc obniżyć ratę kredytu hipotecznego mamy do wyboru kilka wariantów.

1. Wydłużenie okresu kredytowania.

Długość okresu spłaty kredytu ma bezpośredni wpływ na wysokość płaconej raty. Obecnie banki oferują maksymalny okres kredytowania najczęściej 30 – 40, ale także czasami nawet 50 lat. Decydując się na wydłużenie czasu spłaty kredytu należy wynegocjować nowe warunki z bankiem oraz podpisać aneks do umowy (koszt aneksu to przeważnie jednorazowa opłata).

Przykład.

Porównanie równych rat kredytu z oprocentowaniem nominalnym 8% w skali roku.

Okres spłaty
Kwota kredytu20 lat30 lat40 lat
100 000 zł836,44 zł733,76 zł695,31 zł

2. Refinansowanie kredytu

Refinansowanie jest po prostu zmianą starego, droższego kredytu na nowy, tańszy. Może się okazać, że bieżące marże są znacznie mniejsze niż podczas podpisywania umowy kredytowej. Kolejnym pozytywnym aspektem jest fakt, iż w ciągu kilkuletniej obsługi dotychczasowego kredytu, prawdopodobnie wartość naszego mieszkania wzrosła. Dzięki temu nowy kredy to już np. tylko 70% wartości nieruchomości, zamiast początkowych 100%. Na podstawie tego możemy zostać zakwalifikowania w inne przedziały oprocentowania, a co za tym idzie w niższe koszty nowego kredytu.

Decydując się na refinansowanie powinniśmy sprawdzić czy nasz bank jest w stanie obniżyć oprocentowanie naszego kredytu. Jeżeli tak, to nie będziemy musieli uiszczać opłaty związanej z przenoszeniem kredytu do innego banku. W przeciwnym razie należy przeanalizować oferty wszystkich banków z szczególnym uwzględnieniem oprocentowania, opłat za udzielenie kredytu oraz potrzebnego ubezpieczenia.

3. Zmiana rodzaju rat z malejących na równe

Zawsze podczas wyboru kredyty musimy określić rodzaj płaconych rat. Mamy do wyboru raty malejące, które charakteryzują się tym, iż na początku spłaty są one wyższe i maleją wraz z upływem czasu. Polecane są one osobom, które planują spłacić kredyt szybciej, ponieważ w pierwszej kolejności spłacamy kapitał, co pozwala oszczędzić na odsetkach. Raty równe natomiast, polegają na tym, iż w okresie spłaty ich wysokość nie ulega zmianie – na początku spłacamy więcej odsetek niż kapitału.

4. Przewalutowanie kredytu

Pomimo wyższych marż kredyty mieszkaniowe w walucie obcej pozwalają na spłacanie niższych rat. Wiąże się to m.in. z niższym poziomem stóp procentowych w danym kraju. Nie można zapominać, że kredyty dewizowe obarczone są ryzykiem kursowym. Z tego względu należy przeanalizować obecny kurs waluty, na którą chcemy przewalutować nasze zobowiązanie i na tej podstawie podjąć decyzję o zmianie.