Faktury elektroniczne EBPP

Co zrobić kiedy nie stać mnie na zapłacenie raty?

Kredyty

Po pierwsze należy zawsze uwzględniać możliwość zmiany wysokości raty w krótkim okresie, szczególnie jeśli mamy kredyt walutowy. Jeśli nie mamy do dyspozycji oszczędności na pokrycie niedoborów, poprośmy o tymczasową pomoc rodzinę czy znajomych.

To czego nie wolno nam zrobić to finansować dodatkowych kosztów przez szybką pożyczkę gotówkową, ponieważ jest to pierwszy krok do spirali zadłużenia.

Jeżeli zalegamy ze spłatą kredytu, naliczone zostaną nam karne odsetki. Bank poinformuje nas o tym, wysyłając tzw. monit kredytowy. W przypadku ciągłego spóźniania się ze spłatą rat kredytu, bank ma prawo żądać zwiększenia zabezpieczenia lub domagać się informacji na temat naszej sytuacji finansowej.

Bardzo ważne jest, aby zamiast czekać aż bank upomni się o zapłatę zaległej raty, udać się do placówki banku i podjąć próbę negocjacji wysokości płaconej raty. Niewykluczone, że pod pewnymi warunkami – np. włączenie do kredytu kogoś z rodziny czy ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia – uda nam się przekonać bank do przejściowego obniżenia płaconej raty lub zawieszenia na czas określony płacenia np. odsetek czy kapitału.

Na wniosek klienta bank może przede wszystkim wydłużyć okres spłaty. Dzięki temu raty będą mniejsze, jednak przy jednoczesnym wzroście kosztów całego kredytu. W takiej sytuacji do umowy o kredyt dołącza się aneks, który zawiera nowy harmonogram spłat. Często bank żąda uiszczenia dodatkowej opłaty w związku z wystawieniem aneksu, dlatego też warto o tym pomyśleć jeszcze zanim zawrzemy umowę o kredyt.

Należy pamiętać, że bank ma prawo wypowiedzieć nam umowę kredytową lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia. Dotyczy to kredytów innych niż konsumpcyjne, np. hipotecznych. W przypadku, jeżeli nowe zapisy umowy są niezgodne lub nie określone przez prawo bankowe oraz nie były z nami ustalane mamy prawo je zaskarżyć do sądu.

Jako zabezpieczenie warto rozważyć wykupienie dodatkowej polisy np. od utraty pracy - co umożliwi finansowanie naszego kredytu przez 12 miesięcy, które powinny nam dać znaczący komfort w szukaniu nowego źródła utrzymania.

Do końca 2010 roku z pomocy państwa mogą skorzystać spłacający kredyt hipoteczny, którzy stracili pracę po 1 lipca 2008 r. Pomoc polega na udzieleniu przez państwo rocznej pożyczki na spłatę rat kredytu zaciągniętego na nabycie jedynego domu lub mieszkania. Pomoc może wynosić maksymalnie na 1,2 tys. zł miesięcznie. W wyjątkowych sytuacjach spłata pożyczki może być rozłożona na więcej rat, odroczona, a nawet umorzona.