Faktury elektroniczne EBPP

Co to jest ryzyko kursowe?

Kredyty

W ostatnich latach kredyty denominowane w walutach obcych (głównie we frankach szwajcarskich, euro oraz dolarach) cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Główną przyczyną jest niższa nominalna stopa procentowa, która ma bezpośredni wpływ na niższe raty kapitałowe oraz odsetki. Kredyty dewizowe mogą mieć zarówno stałe, jak i zmienne oprocentowanie. Stopą bazową dla kredytu w walucie obcej są najczęściej:

  • LIBOR, czyli roczna stawka oprocentowania kredytów międzybankowych w Londynie, lub
  • EURIBOR, oznaczająca stopę procentową kredytów w strefie euro.

Wysokość odsetek zależy zatem od odpowiednich stóp procentowych, na podstawie których wyliczane są odsetki.

Nie można zapominać,

że oprócz atrakcyjnego poziomu stopy procentowej, kredyt w walucie obcej obarczony jest ryzykiem, którym jest zmiana kursu walutowego.

Przykład:
Chcąc zaciągnąć kredyt udajemy się do banku, gdzie przedstawiają nam dwie oferty:

  1. Kredy w złotówkach oprocentowany 10%, oraz
  2. Kredy we frankach szwajcarskich oprocentowany 5%.

Dodatkowo, przewidywania odnośnie kształtowania się kursu CHF, są takie, iż w najbliższym okresie złotówka osłabnie w stosunku do franka o np. 10%. W takiej sytuacji kredyt we frankach kosztował będzie:

[(1,05 * 1,10) – 1] * 100% = 15,5 %

Widać zatem, że po uwzględnieniu wahań kursowych kredyt dewizowy jest oprocentowany 15,5% w porównaniu do 10% złotówkowego.

Należy jednak pamiętać, iż w przypadku, kiedy złotówka umocni się w stosunku do waluty obcej, to koszt takiego kredytu będzie odpowiednio niższy od kosztu kredytu w polskiej walucie.

Decydując się na kredyt w walucie obcej warto odpowiedzieć sobie na pytanie czy w przypadku niesprzyjających warunków rynkowych poradzimy sobie ze spłatą rat.