Faktury elektroniczne EBPP

Od czego zależy wielkość mojej przyszłej emerytury?

Emerytura i ubezpieczenia

Wysokość naszej przyszłej emerytury zależy od następujących czynników:

 • kapitału początkowego,
 • sumy składek odkładanych na konto w ZUS – I filar,
 • kapitału zgromadzonego w otwartym funduszu emerytalnym – II filar,
 • kapitału zgromadzonego w III filarze (jeżeli do niego przystąpiliśmy),
 • zysków osiągniętych przez zarządzających środkami w II i III filarze.

O wysokości świadczeń emerytalnych z I filaru decydują:

 • suma zwaloryzowanych składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego,
 • zwaloryzowany kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 r.,
 • moment przejścia na emeryturę.

Środki przekazywane na I i II filar stanowią łącznie 19,52% wynagrodzenia brutto. Z tej składki 7,3% wynagrodzenia odprowadzane jest do OFE (II filar), a pozostała kwota (12,22%) widnieje na indywidualnym koncie w ZUS (I filar).

Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które od 1 stycznia przepracowały więcej niż 6 miesięcy i płaciły składki ubezpieczeniowe, ZUS wylicza kapitał początkowy, będący wraz ze składkami emerytalnymi podstawą obliczania przyszłej emerytury.

Wielkość emerytury z I filaru zależy przede wszystkim od sumy kapitału zgromadzonego na indywidualnym koncie w ZUS. W momencie przejścia na emeryturę kwota zebranych środków na koncie zostaje podzielona przez liczbę lat jaka statystycznie pozostaje nam do końca życia (tzw. współczynnik demograficzny).

Wysokość emerytury z II filaru zależy od:

 • sumy składek zgromadzonych w wybranym OFE,
 • zysku, jaki osiągnął fundusz emerytalny, czyli różnicę pomiędzy kapitałem, jaki uzbieramy w OFE a dumą wpłaconych składek,
 • kapitału końcowego, czyli środków jakie będą na koncie w OFE w chwili ustawowego przejścia na emeryturę (składki + zyski).

Ogromnie ważne dla naszej emerytury są także dodatkowe oszczędności, czyli III filar,

który polega na założeniu indywidualnego konta emerytalnego (IKE) lub na przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego (PPE). – im więcej i częściej jesteśmy w stanie odłożyć, tym więcej dodatkowych środków będziemy mieli do dyspozycji po zakończeniu aktywności zawodowej. Bardzo istotnym czynnikiem jest okres w jakim gromadzimy dodatkowe środki oraz rodzaj inwestycji. Im więcej, częściej i dłużej oszczędzamy, tym wyższa stopa zwrotu a tym samym dodatkowy dochód na emeryturze.