Faktury elektroniczne EBPP

Jakie są sposoby na dodatkową emeryturę?

Emerytura i ubezpieczenia

Na rynku finansowym dostępnych jest dużo instrumentów, które ułatwiają nam dodatkowe oszczędzanie na emeryturę. Po pierwsze możemy zadbać o naszą przyszłą emeryturę samodzielnie. Mamy do dyspozycji szereg instrumentów finansowych, które w długim okresie mogą przynieść nam dodatkowe środki na przyszłą emeryturę. Niestety wadą samodzielnego oszczędzania na przykład na lokacie, funduszu czy giełdzie w długim okresie, jest to, że duży zysk będziemy musieli pomniejszyć o podatek od zysków kapitałowych, czyli o 19%.

Dlatego stopniowo na rynku zaczęły pojawiać się instrumenty, które zachęcają do dodatkowego zabezpieczenia się na emeryturę.

Przykładem takiego instrumentu są Indywidualne Konta Emerytalne, które są formą wieloletniej ulgi podatkowej obejmującej nasze oszczędności na emeryturę.

Zwolnienie z podatku to dotyczy wpłat, które nie przekraczają 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Warunkiem jest niewypłacanie pieniędzy do momentu przejścia na emeryturę. W przeciwnym razie będziemy musieli zapłacić 19% podatku.

Można mieć tylko jedno IKE, przy czym po roku bez żadnych opłat da się zmienić instytucję, która prowadzi nasze IKE.

Decydując się na IKE możemy je założyć w różnych instytucjach działających na rynku finansowym, są nimi:

  • fundusze inwestycyjne,
  • przedsiębiorstwa maklerskie,
  • banki,
  • ubezpieczyciele.

W ramach IKE możemy oszczędzać korzystając z wielu różnych form oszczędzania, poczynając od charakteryzującyh się niewielkim ryzykiem jak inwestycja w obligacje czy założenie lokaty, aż po bardziej ryzykowne inwestowanie na giełdzie – samodzielne lub za pośrednictwem funduszy. Ważną cechą IKE jest fakt, iż bez przeszkód możemy zmieniać formę oszczędzania w obrębie oferty danej instytucji finansowej.

Dodatkową formą oszczędzania na emeryturę są Pracownicze Programy Emerytalne, które zostały przewidziane już na etapie wprowadzania reformy emerytalnej. Środki zgromadzone w ramach PPE także chronione są przed 19% "podatkiem Belki", natomiast składka opłacana jest przez pracodawcę lub pracownika, przy czym górny limit wpłat pracownika jest określony w rozporządzeniu.
PPE mogą być prowadzone z w jednej z poniższych form:

  • funduszu emerytalnego,
  • umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu ubezpieczeniowego,
  • zarządzania zagranicznego.

W ramach PPE odprowadza się dwa rodzaje składek: podstawową i dodatkową. Składka podstawowa jest finansowana przez pracodawcę i jej górny limit to 7% wynagrodzenia pracownika. Z kolei składka dodatkowa jest finansowana przez uczestnika z jego wynagrodzenia.

Jak na razie niewielu pracodawców zdecydowało się na uruchomienie PPE i program ten praktycznie nie funkcjonuje.

Wszystkie formy dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę noszą nazwę III Filaru. Natomiast wybór rodzaju instrumentu finansowego powinien najlepiej odpowiadać naszym możliwościom finansowym – czyli ile regularnie możemy odkładać oraz jakie ryzyko jesteśmy gotowi zaakceptować co przekłada się bezpośrednio na instrument finansowy.