Faktury elektroniczne EBPP

Jakie są rodzaje ubezpieczeń?

Emerytura i ubezpieczenia

Ubezpieczenia możemy dzielić według kilku ogólnych charakterystyk.

W pierwszej kolejności wyróżniamy ubezpieczenia obowiązkowe, które każdy z nas musi wykupić. Przykładem takiego ubezpieczenia jest potocznie nazywane OC – czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy samochodów. Z drugiej strony mamy cały katalog ubezpieczeń dobrowolnych, z których możemy skorzystać.

Do najbardziej popularnych ubezpieczeń należą:

Majątkowe – ubezpieczenie majątku ruchomego lub nieruchomości umożliwia zabezpieczenie cennych rzeczy w razie kradzieży lub innego zdarzenia losowego np. pożaru domu. Zakres ubezpieczenia jest precyzyjnie określony w umowie ubezpieczenia.

Na życie – zabezpieczenie się na wypadek śmierci, ale również choroby czy jakiegokolwiek ubytku na zdrowiu, który uniemożliwia nam pracę.

Turystyczne – coraz więcej podróżujemy, dlatego coraz bardziej popularne jest wykupywanie polis na wypadek leczenia podczas pobytu za granicą. Wykupując takie ubezpieczenie sprawdźmy, jaka jest górna granica kosztów, które są pokrywane oraz moment, od którego ubezpieczenie nas chroni.

Od bezrobocia – oferowane jest przede wszystkim przy okazji kredytu hipotecznego, w celu zabezpieczenia spłacenia rat przez klienta banku przez określony czas, na przykład 12 miesięcy, pomimo utraty źródła dochodu.

OC – szkody wyrządzone nieumyślnie osobom trzecim, ubezpieczenie nie obejmuje jednak tak zwanych czynów niedozwolonych czyli na przykład niedotrzymania umowy kredytu.

Żyjemy coraz szybciej, częściej podróżujemy. Nasza aktywność pozwala nam się rozwijać, co jednak rodzi dodatkowe ryzyka, których zabezpieczenie przez wykupienie polis powinno być wyrazem naszej odpowiedzialności za siebie, ale szczególnie za naszych bliskich.