Faktury elektroniczne EBPP

Jakie są koszty ubezpieczenia?

Emerytura i ubezpieczenia

Biorąc pod lupę koszty ubezpieczenia powinniśmy przeanalizować dwa rodzaje kosztów:

  • koszty bezpośrednie – czyli wysokość składki lub prowizji, którą płacimy pośrednikowi czy agentowi ubezpieczeniowemu. Zwykle na stronach internetowych ubezpieczycieli możliwe jest przeprowadzenie symulacji kosztów – wysokości składek. Natomiast w przypadku kontaktu z agentem warto negocjować wysokość prowizji szczególnie jeśli ubezpieczamy, na przykład więcej niż jeden samochód.
  • koszty pośrednie – czyli niekoniecznie finansowe. Dotyczą one punktów zawartych w tak zwanych ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz precyzyjnie zapisanych w umowie. Mogą one szczególnie wpłynąć na czas po jakim otrzymamy odszkodowanie lub uwarunkują jego wypłacenie od szeregu czynników. Niespełnienie nawet jednego z nich może skutkować problemami z uzyskaniem wypłaty polisy.

Analizując koszty ubezpieczenia weźmy również pod uwagę jaka jest polityka firmy ubezpieczeniowej przy wypłacaniu ubezpieczenia. Być może

niższe koszty mogą przełożyć się na bardziej skomplikowaną procedurę wypłaty odszkodowania.

Koszt jest też uzależniony od rodzaju rekompensaty poniesionej szkody. Odszkodowanie może bowiem obejmować wartość rzeczywistą lub odtworzeniową utraconego dobra. Wartość rzeczywista to kwota jaką warte były przedmioty w momencie wystąpienia straty (przykładowo cena rynkowa kilkuletniej kuchenki gazowej), a wartość odtworzeniowa to koszt jaki musiał by ponieść ubezpieczony by zastąpić utracone przedmioty (przykładowo cena nowej kuchenki gazowej tej samej klasy). Warto ponieść wyższy ubezpieczenia i w zamian za to uzyskać zwrot wartości odtworzeniowej przedmiotów, jeśli są nam niezbędne do pracy. W razie ich utraty, dzięki ubezpieczeniu będziemy mogli je łatwo i szybko zastąpić nie ponosząc dodatkowych strat związanych z przerwą w pracy.