Faktury elektroniczne EBPP

Jak wybrać ubezpieczyciela?

Emerytura i ubezpieczenia

Najważniejszym kryterium powinno być zaufanie i wiarygodność, ponieważ ubezpieczenia dotykają często niemierzalnych i niemożliwych do wycenienia wartości takie jak zdrowie czy życie.

Ze względu na fakt, iż umowę z danym ubezpieczycielem zawieramy na długi okres czasu, warto sprawdzić jaka jest jego obecna kondycja, a także jakie są prognozy na przyszłość. Informacje te powinny być dostępne na stronie internetowej ubezpieczyciela. Oczywiście nie ma gwarancji, że sytuacja finansowa danej firmy będzie równie dobra za kilka lub kilkanaście lat, co w dniu zawierania umowy. Z tego powodu na pewno bezpieczniej jest podpisać umowę z dużym towarzystwem ubezpieczeniowym, który funkcjonuje nie tylko na naszym lokalnym rynku.

Ponadto warto sprawdzić czy bank, z którego akurat korzystamy nie oferuje akurat tak zwanego pakietu bankassurance czyli świadczenia uwzględniającego zarówno usługi stricte bankowe jak i ubezpieczeniowe. Przykładem takiej usługi jest sytuacja, w której przy udzieleniu kredytu klient otrzymuje jego ubezpieczenie.

Czytając umowę ubezpieczeniową zapoznajmy się z warunkami ubezpieczenia czyli jaki jest zakres polisy oraz pod jakimi warunkami otrzymamy odszkodowanie. Następnie porównajmy ceny i sprawdźmy na jakie zniżki czy ulgi możemy liczyć jeśli będziemy korzystać z oferty ubezpieczyciela dłużej.

Warto oczywiście porównać doświadczenia innych klientów, szczególnie w obszarze zachowania się instytucji w przypadku wystąpienia zdarzenia, które jest podstawą wypłaty odszkodowania.

Sprawdźmy jak długo trwa proces wypłaty odszkodowania i czy warunkowany jest dodatkowymi wymaganiami proceduralnymi.

Ponieważ ubezpieczenia dotyczą bardzo ważnych spraw, koniecznie poświęćmy czas na to aby dokładnie zapoznać się z ofertą i wybrać tę najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb.