Faktury elektroniczne EBPP

Jak oceniać fundusze emerytalne?

Emerytura i ubezpieczenia

Decyzja o wyborze funduszu emerytalnego powinna zostać podjęta bez pośpiechu, po wcześniejszej analizie ofert dostępnych na rynku.

Przeglądając konkretne rozwiązania jakie mamy do wyboru należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • koszty jakie będzie trzeba ponosić,
  • pozycję w rankingach,
  • wysokość aktywów OFE,
  • akcjonariat danego Funduszu.

Opłaty za zarządzania naszymi środkami są z stosunkowo niewielkie – najczęściej tym niższe im większy jest fundusz.

Przeglądając rankingi OFE należy pamiętać, iż wiarygodne porównanie funduszy powinno zostać stworzone możliwie za jak najdłuższy okres. Zdarzają się sytuacje, gdzie akwizytorzy prezentują wyniki swojego funduszu za niewielki okres czasu, tak aby stopa zwrotu była odpowiednio wysoka. Nie można zapominać, że każdy Fundusz Emerytalny może pochwalić się imponującymi wynikami, ale np. tylko za miesiąc czy kwartał, podczas gdy w dłuższym okresie, który nas interesuje, wypadają marnie.

Kolejnymi elementami wartymi uwagi podczas wyboru OFE są wysokość jego aktywów oraz akcjonariat. Fundusze o niewielkich aktywach (rzędu kilkaset milionów złotych) są w stanie szybciej dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji na rynkach finansowych niż te, których wartość sięga kilku miliardów złotych. Z drugiej jednak strony „większe” fundusze mają środki na realizację projektów, wymagających dużego kapitału, które jednocześnie charakteryzują się wysokim poziomem zyskowności i atrakcyjności.
Wiarygodni akcjonariusze gwarantują z kolei odpowiedni poziom usług oferowanych przez dany fundusz.

Oprócz wymienionych kryteriów warto również porozmawiać ze znajomymi oraz rodziną na temat poziomu obsługi z jaką spotkali się w kontaktach z danym funduszem, ponieważ informacje z pierwszej ręki są równie przydatne co te w rankingach.

Bardzo ważne jest, aby nie dać się wylosować przypadkowo do jednego z funduszy.

Dzieje się tak z osobami, które same nie podpiszą umowy. Losowanie odbywa się dwa razy w roku, a ostatecznymi terminami wyboru OFE są 10 stycznia i 10 lipca. Osoba ubezpieczona informowana jest o losowaniu i otrzymuje pisemne wezwanie do podpisania umowy z OFE. Jeśli nie zrobi tego przed upływem jednego z terminów trafi do puli losowania.