Faktury elektroniczne EBPP

Czy warto korzystać z PSO?

Emerytura i ubezpieczenia

Plan Systematycznego Oszczędzania powstał z myślą o osobach, które chcą inwestować regularnie małe kwoty np. 50 - 200 zł miesięcznie lub ok. 500 – 600 zł co kwartał (w zależności od oferty). Jest to poważny plus, ponieważ łatwiej zmobilizować jest nam się do wpłacania mniejszych kwot a potencjalna stopa zwrotu jest wyższa aniżeli na lokacie bankowej.

Chociaż kwoty, jakie wpłacamy w ramach PSO są niższe od tych, które musielibyśmy odkładać w tradycyjnym funduszu, nie znikają prowizje od wpłat.

Dlatego powinniśmy porównać koszty uczestnictwa w PSO w różnych miejscach zarówno wśród instytucji finansowych jak i pośredników. Dodatkowo należy sprawdzić, czy i jak często możemy dokonywać zamiany formy inwestowania za pomocą PSO np. z funduszu obligacji na fundusz akcji w celu maksymalnego wykorzystania okresu np. koniunktury na giełdzie.

Plany Systematycznego oszczędzania dzielą się bezterminowe i terminowe. O terminie możemy decydować sami podczas wyboru oferty. Większość dostępnych PSO nie wymaga minimalnego okresu oszczędzania, jednak warto dokładnie to sprawdzić, aby uniknąć niemiłych niespodzianek w przyszłości, gdy zechcemy wypłacić zgromadzone środki.

Jeżeli potrzebujemy odłożyć pieniądze np. na nowy samochód, powinniśmy zdecydować się na bezterminowe PSO. Jeśli natomiast chcemy odłożyć środki np. na studia dla naszych dzieci możemy wybrać terminowe PSO na 10 czy 20 lat.

Należy pamiętać, że potencjalne zerwanie umowy terminowej może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Wady PSO:

  • wymagane regularne wpłaty minimum raz na kwartał ( w IKE nie ma takiego wymogu),
  • wysokie opłaty manipulacyjne - mogą zostać obniżone w przypadku podpisania długoterminowej umowy,
  • konieczność odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych,
  • umowy podpisywane na kilka lat często zawierają ograniczenie co do konwersji oszczędności pomiędzy funduszami.