Faktury elektroniczne EBPP

Czy ubezpieczenia łączyć z oszczędzaniem?

Emerytura i ubezpieczenia

Na rynku dostępne są ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym czyli specjalne produkty finansowe, które zostały zaoferowane klientom jako odpowiedź na wprowadzony podatek od zysków kapitałowych, tak zwany podatek Belki.

Decydując się na polisę na życie z funduszem inwestycyjnym otrzymujemy dwa w jednym:

  • ubezpieczenie życia, oraz
  • odkładanie środków na dodatek do emerytury.

Składka wpłacana przez osobę korzystającą z tego typu produktu jest dzielona na dwie części: pierwsza przeznaczona jest na opłacanie polisy, natomiast drugą ubezpieczyciel inwestuje na rynku pieniężnym i kapitałowym, odkładając w ten sposób środki na dodatek do emerytury.
W przypadku osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku emerytalnego, otrzyma on kwotę zgromadzoną na specjalnie wydzielonym rachunku, do której co roku dodawane są zyski z inwestowanej składki (tzw. premię). Jeżeli ubezpieczony umrze wcześniej, jego bliscy (osoby wskazane w polisie) otrzymają odszkodowanie.

Ponieważ okres oszczędzania z wykorzystaniem takiego instrumentu jest długi, często nie można z niego zrezygnować w pierwszych kilku latach. Zyski osiągnięte w wyniku regularnego inwestowania środków mogą być znaczące, szczególnie w przypadku zwolnienia zysku z "podatku Belki" czyli 19% osiągniętej stopy zwrotu. Jednak ceną za to są wyższe prowizje oraz opłaty, a czasem nawet dodatkowe koszty. Dlatego warto dokładnie przeanalizować umowę, którą podpisujemy.

Zwróćmy również uwagę jaka część naszych składek przekazywana jest na pokrycie kosztów polisy, a jaka jest inwestowana w wybranym przez nas funduszu.

Bardzo istotną kwestią jest także alokacja naszych oszczędności, czyli informacja o podziale, przekierowaniu danej sumy pieniędzy na inwestycje w kolejnych latach.

Sprawdźmy ponadto jaki jest minimalny okres od rozpoczęcia korzystania z funduszu z ubezpieczeniem, po którym możemy ewentualnie wycofać zgromadzone przez nas środki bez konieczności płacenia znacznych opłat.