Faktury elektroniczne EBPP

Czy ubezpieczać się na życie?

Emerytura i ubezpieczenia

Ubezpieczenie na życie to dowód naszej odpowiedzialności przede wszystkim za swoich najbliższych. Chociaż życie ludzkie jest bezcenne, to

ubezpieczenie na życie umożliwia najbliższym finansowe zabezpieczenie ich przyszłości,

na przykład sfinansowanie nauki czy pokrycie wydatków na wychowanie dzieci lub spłatę zobowiązań. Ubezpieczenie na życie jest niekiedy warunkiem koniecznym otrzymania kredytu hipotecznego – bank udzielając kredytu asekuruje się na wypadek śmierci kredytobiorcy.

Wykupując ubezpieczenie na życie należy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów. Najważniejszym z nich jest określenie naszych potrzeb– czy ważniejsze jest dla nas ogólne zabezpieczenie rodziny, ochrona na wypadek choroby, dodatek do emerytury czy może zabezpieczenie spłaty kredytu.

Im wcześniej zdecydujemy się na ubezpieczenie na życie, tym więcej zyskamy, ponieważ wielkość składki oraz suma ubezpieczeniowa* zależą przede wszystkim od naszego wieku, stanu zdrowia, a także czasu trwania polisy. Biorąc pod uwagę fakt, iż ubezpieczenie wykupuje się często na bardzo długi okres czasu, należy pamiętać, iż składka obciąży nasz domowy budżet na wiele lat. Z tego powodu powinna być ona określona odpowiednio do naszych możliwości. Zanim zdecydujemy się na konkretne ubezpieczenie, warto dokładnie i rzetelnie porównać oferty różnych ubezpieczycieli, aby mieć pewność, że dokonujemy odpowiedniego wyboru.

Bardzo często klient, który chce wykupić polisę na życie, musi poddać się badaniom lekarskim oraz potwierdzić w formie ankiety ważne informacje na temat trybu życia, ewentualnych nałogów czy pasji, które czasem mogą być niebezpieczne dla zdrowia lub życia. Nasze odpowiedzi muszą być prawdziwe, w przeciwnym razie może nastąpić odmowa wypłaty odszkodowania.

*Suma ubezpieczeniowa - wysokość kwoty jaką ubezpieczyciel wypłaci w przypadku śmierci osobie wskazanej w umowie - jest pochodną wysokości składek. Przy czym w szczególnych przypadkach, jak śmierć w wypadku, może być ona wyższa. Ubezpieczenie na życie obowiązuje tak długo, jak długo opłacamy składki i jak długo trwa umowa.